اتوبار کریمخان

اتوبار کریمخان با تلاش بی وقفه در راستای رشد و ارتقاء خدمات باربری مجموعه
خود سعی دارد تا تمام مشکلاتی که ممکن است در حین جا به جایی
با آن مواجه شوید را رفع کند.

دوره های آموزشی برای تمامی پرسنل و کارگران برگزار می شود تا خللی در
حین حمل و نقل پیش نیاید.

مطمئنا هر سیستم خدماتی که با آن برخورد داشت اید یکسری ایراداتی در حین خدمات
داشته اند که این دور از ذهن نیست و اشکالی هم ندارد حتی سیستم ها و
شرکت های بزرگ هم بعضا ممکن است دچار چنین مشکلی بشوند اما اگر در راستای
برطرف کردن آن تلاش کنند می تواند قابل ستایش و قدر دانی باشد.

اتوبار پیروزی سعی کرده تا تمام جوانب کار را بررسی کند تا اگر مشکلی ممکن است
در بخشی رخ دهد از آن جلوگیری کند نمونه بارز آن صدور بیمه نامه باربری قبل از
شروع کار است که امنیت کار را بالا می برد.

اسفند 18, 1397

باربری کریمخان

باربری کریمخان باربری کریمخان با تکیه بر رزومه قابل اعتماد تمام تلاش خود را کرده تا بهترین کادر را برای […]